Nederlands Oost IndiŽ
Japanse Bezetting 1942-1945
Post- en Postwaarde stukken

IDOmschr
001_Pamanoekan_23.8.0x

Briefkaart ploegende karbouwen - 10,00 euro
Briefkaart ploegende karbouwen 10,00
004 Kartoepos

Ongebruikt - 15,00 euro
Ongebruikt 15,00
007_Persoonsbewijs_Jap._Bez.

1 Compleet ex. en 2 ongebruikte ex. - 250,00 euro
1 Compleet ex. en 2 ongebruikte ex. 250,00
008_Semarang_25.4.05_Kartoepos

zf.ex - 12,50 euro
zf.ex 12,50
011_Badjoebang_4.1.4_Reg._Brief

zf.ex. - 60,00 euro
zf.ex. 60,00
014_Plered-_Krawang_5.9.0.2_ briefstukje

fr.ex. - 25,00 euro
fr.ex. 25,00
015_Binnenlandsche_Postwissel_met_912z_54

pr.ex. - 50,00 euro
pr.ex. 50,00
016_Binnenlandsche_Postwissel_met_34z_55

pr.ex. - 50,00 euro
pr.ex. 50,00
029_Briefkaart_G22

pr.ex. ongebruikt - 5,00 euro
pr.ex. ongebruikt 5,00
030_Veldpost_Distributiekt_105+25

pr.ex. - 90,00 euro
pr.ex. 90,00
031_MO_5c_Straits_Settlements

pr.ex. Soengei Penoeh 17.12.1 - 50,00 euro
pr.ex. Soengei Penoeh 17.12.1 50,00
032_MO_10c_Pahang_2x

pr.ex. Medan 18.9.20 - 50,00 euro
pr.ex. Medan 18.9.20 50,00
033_MO_10c_Perak

pr.ex. Sabang 19.2.9 - 50,00 euro
pr.ex. Sabang 19.2.9 50,00
034_MO_812z-70_pair

zf.ex. Sigli 18.12.31 - 50,00 euro
zf.ex. Sigli 18.12.31 50,00
035_MO_821z-70

pr.ex. Medan19.8.18 - 50,00 euro
pr.ex. Medan19.8.18 50,00
036_MO_821v-70

pr.ex. Tjalang 19.8.7 - 65,00 euro
pr.ex. Tjalang 19.8.7 65,00
037_MO_87v-42

pr.ex. Batoesankar 19.1.15 - 60,00 euro
pr.ex. Batoesankar 19.1.15 60,00
038_MO_87v-43bg

pr.ex. Padangpandjang 18.11.30 - 60,00 euro
pr.ex. Padangpandjang 18.11.30 60,00
039_MO_888z-42

pr.ex. Soengeipenoeh 19.5.5 - 50,00 euro
pr.ex. Soengeipenoeh 19.5.5 50,00
040_MO_92z-27b

pr.ex. Koetaradja 19.1.26 - 50,00 euro
pr.ex. Koetaradja 19.1.26 50,00
041_MO_92z-43_and_48

pr.ex. Sigli 19.5.9 - 50,00 euro
pr.ex. Sigli 19.5.9 50,00
042_MO_888z-42

pr.ex. Sidjoeng_Djoeng 18.11.29 - 60,00 euro
pr.ex. Sidjoeng_Djoeng 18.11.29 60,00
043_MO__DN_006_pair

pr.ex. Blangpidie 20.4.17 - 60,00 euro
pr.ex. Blangpidie 20.4.17 60,00
044_MO_DN_006_PW_Dalam_Negeri

pr.ex. Pakanbaroe 20.7.2 - 50,00 euro
pr.ex. Pakanbaroe 20.7.2 50,00
045_MO_DN_007

pr.ex. Tapatoean 20.4.2 - 60,00 euro
pr.ex. Tapatoean 20.4.2 60,00
046_MO_DN_012_pair

pr.ex. Tapatoean 20.3.17 - 50,00 euro
pr.ex. Tapatoean 20.3.17 50,00
047_MO_88z_33z_52g

pr.ex. Solok 19.5.1 - 100,00 euro
pr.ex. Solok 19.5.1 100,00
048_Veldpost_Distributiekt_105

pr.ex. - 85,00 euro
pr.ex. 85,00