Nederlands Oost IndiŽ
Nederlands IndiŽ
Vierkantstempel op poststuk

Pagina - 1 - 2

IDOmschr
Ambarawa_28.8.1908_Briefkaart

SvL 10 - 5,00 euro
SvL 10 5,00
Ambarawa_6.5.1896_Briefkaart

SvL 10, routestempel via Marseille - 7,50 euro
SvL 10, routestempel via Marseille 7,50
Bandjermasin_15.2.1902_Envelop

SvL 20 - 10,00 euro
SvL 20 10,00
Bandjermasin_9.8.1904_Briefkaart

SvL 20 - 10,00 euro
SvL 20 10,00
Bangkalan_8.2.1909_Briefkaart

SvL 40 - 20,00 euro
SvL 40 20,00
Banjoewangi_16.2.1911_Reg_Envelop

SvL 25 - 12,50 euro
SvL 25 12,50
Banjoewangi_3.7.1895_Envelop

SvL 25 - 12,50 euro
SvL 25 12,50
Benkoelen_11.12.1901_Envelop_G10

SvL 25, pr.ex. - 10,00 euro
SvL 25, pr.ex. 10,00
Blitar_17.4.1900_Briefkaart

SvL 10 - 5,00 euro
SvL 10 5,00
Bodjonegoro_24.10.1907_Briefkaart_G8

SvL 10, pr.ex - 5,00 euro
SvL 10, pr.ex 5,00
Boeleleng_29.8.1895_Briefkaart_G10

SvL 100, zf.ex. - 37,50 euro
SvL 100, zf.ex. 37,50
Buitenzorg_14.11.1904_Prentbriefkaart

SvL 1 - 5,00 euro
SvL 1 5,00
Djoewana_26.1.1897_Briefkaart_+_Bet.antwoord

SvL 15 - 7,50 euro
SvL 15 7,50
Djokjakarta_14.4.1906_Prentbriefkaart

SvL 1 - 5,00 euro
SvL 1 5,00
Edi_18.7.1910_Envelop

SvL 75,/100 GR az Langsatoenong 180 graden gedraaid - 50,00 euro
SvL 75,/100 GR az Langsatoenong 180 graden gedraaid 50,00
Edi_20.11.1913_Briefkaart

SvL 75 - 37,50 euro
SvL 75 37,50
Garoet_2.9.96_Reg.Envelop+L_Manondjaija

SvL 25 - 12,50 euro
SvL 25 12,50
Gombong_1.1.1909_Briefkaart

SvL 15 - 7,50 euro
SvL 15 7,50
Gombong_7.10.1908_Briefkaart

SvL 15 - 7,50 euro
SvL 15 7,50
Keboemen_20.4.1902_Envelop

SvL 25 - 12,50 euro
SvL 25 12,50
Keboemen_23.5.1909_Briefkaart

SvL 25 - 10,00 euro
SvL 25 10,00
Keboemen_30.3.1901_Evelop_G13a

SvL 25, zf.ex. vouw - 10,00 euro
SvL 25, zf.ex. vouw 10,00
Koedoes_15.12.1907_Briefkaart

SvL 25 - 12,50 euro
SvL 25 12,50
Kotaradja_25.9.1894_Reg_Envelop

SvL 5, az as Garoet - 5,00 euro
SvL 5, az as Garoet 5,00
Laboean-Deli_1.3.1910_Envelop

SvL 100, zf. ex. - 35,00 euro
SvL 100, zf. ex. 35,00
Lawang_8.9.1909_Envelop

SvL 15 - 7,50 euro
SvL 15 7,50
Makassar_22.11.1902_Reg_Envelop

SvL 5, vanuit Balangnipa - 7,50 euro
SvL 5, vanuit Balangnipa 7,50
Makassar_27.3.1901_a.z._Weltevreden_2.4.1061_Envelop

SvL 1 - 25,00 euro
SvL 1 25,00
Makassar_81_kopst.4.1901_Briefkaart

SvL 1 - 25,00 euro
SvL 1 25,00
Menado_18.2.1904_Prentbriefkaart

SvL 25 - 12,50 euro
SvL 25 12,50
Menado_9.10.1899_Envelop_Stoomschepen_Rechtstreeks

SvL 20, vouw - 10,00 euro
SvL 20, vouw 10,00
Muntok_20.10.1908_Envelop_G26

SvL 40, zf.ex. - 15,00 euro
SvL 40, zf.ex. 15,00
Muntok_25.9.1899_Reg_Envelop

SvL 40 - 25,00 euro
SvL 40 25,00
Olehleh_4.1.1903_Briefkaart

SvL 30 - 15,00 euro
SvL 30 15,00
Padang_12.5.1904_violet

SvL 1 - 40,00 euro
SvL 1 40,00
Padang_21.3.1907_Envelop_G19

Vrijwel pr.ex. - 7,50 euro
Vrijwel pr.ex. 7,50
Padang_22.2.1907_Envelop

SvL 1 - 12,50 euro
SvL 1 12,50
Padang_30.7.1903_Envelop_G14, via Tapan en Indrapoera

SvL 1, 75,125, zf.ex. - 50,00 euro
SvL 1, 75,125, zf.ex. 50,00
Padangpandjang_4.3.1904_Briefkaart

SvL 10 - 5,00 euro
SvL 10 5,00
Padangsidempoean_24.4.1895_Envelop_G6

SvL 20, zf.ex. - 5,00 euro
SvL 20, zf.ex. 5,00
Palembang_22.12.1909_Reg_Envelop

SvL 20, az GR N.I. Postagent Singapore - 75,00 euro
SvL 20, az GR N.I. Postagent Singapore 75,00
Poerbolinggo_22.6.1902_Briefkaart

SvL 35 - 17,50 euro
SvL 35 17,50
Poerwokerto_9.10.1902_Briefkaart

SvL 15 - 7,50 euro
SvL 15 7,50
Rembang_22.11.1893_Envelop

SvL 15 - 7,50 euro
SvL 15 7,50
Rembang_28.10.1908_Briefkaart_G17

SvL 15/40, pr.ex. - 10,00 euro
SvL 15/40, pr.ex. 10,00
Semarang-Karangtoeri_1x.8.1908_Briefkaart

SvL 125 - 62,50 euro
SvL 125 62,50
Sendaranagoeng_23.3.1904_Envelop

SvL 50 - 25,00 euro
SvL 50 25,00
Siboga_2.5.1898_Briefkaart

SvL 15 - 7,50 euro
SvL 15 7,50
Singkel_2.11.1910_Envelop_G31

SvL 45, pr.ex. - 20,00 euro
SvL 45, pr.ex. 20,00
Soerabaja_18.5.1902_PPC_Stoomschepen_Rechtstreeks

zf.ex - 10,00 euro
zf.ex 10,00
Pagina - 1 - 2