Nederlands Oost IndiŽ
Nederlands IndiŽ
Censuur op poststuk

IDOmschr
001_Rode_Kruis_Brief_Bataviacentrum_21.1.41

Tegen elk aannemelijk bedrag - 0,00 euro
Tegen elk aannemelijk bedrag 0,00