Links

Linkomschrijving
home.kpn.nl/hvschaikrepublik indonesia belastingzegels
home.planet.nl/~pniru055/doubletten.htmPostwaardenstukken Nederland en Overzee
members.home.nl/tristis/puntstempels.htmpuntstempels Nederlands Indie
www.afscheidvanindie.nldigitale documenten 1940-1950
www.collectura.comCatalogi voor verzamelaars
www.dai-nippon.nlVereniging gespecialiseerd in Ned. Indie 1942 - 1949
www.deposthoornkrommenie.nlvereniging van zaanse postzegelverzamelaars
www.filatelia.fi/experts/sitemap.htmlfilatelistische experts
www.gravoad-bankbiljetten-wereldwijd.comrep. indonesia documenten en papiergeld enz.
www.i-ng.orginteressengemeinschaft Neuguinea in Deutschland
www.indieinoorlog.nltoegang tot 24 digitale collecties
www.indischekamparchieven.nlinterneringskampen japanse bezetting 1942-1945
www.indoradio.nlmuziek en nieuws
www.madelen.nl/thema/index.phpmezen en pompoenen op postzegels
www.maluku-collection.nlpostzegels en bankbiljetten van Republiek Maluku Selatan
www.mezen.madelen.nlalles over mezen
www.moetjekijken.nlalle soorten verzamelingen
www.postzegelverenigingaalsmeer.nlpostzegelvereniging aalsmeer
www.pprc.nlpurmerender postzegel ruilclub
www.reisgidsindonesie.comoorlogsplekken 1942-1949
www.studiegroep-zwp.nlvereniging voor studie van nieuw-guinea, papua, suriname, aruba, curacao enz.
www.suvono.comsociaal-culturele stichting Suvono
www.suvono.nlsociaal-culturele stichting Suvono
www.The-Papuan-Villager.deNieuw Guinea, Deutsch Nieuw Guinea, Papua enz.
www.tukarmenukar.nl/etnografische betaalmiddelen Ned. Indie en Nieuw Guinea